Herroepingsrecht/zichttermijn

U kunt uw contract binnen twee weken zonder opgaaf van redenen ontbinden. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u, of een door u genoemde derde partij, de laatste goederen in uw bezit genomen heeft. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, moet u ons door middel van een duidelijke verklaring informeren over uw besluit tot intrekking van het contract. U kunt hiervoor gebruik maken van onze supportformulier, kies bij onderwerp - "Gebruik maken van herroepingsrecht". 
 
Voor de terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel als u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij er uitdrukkelijk met u iets anders is overeengekomen; in geen geval worden er kosten bij u in rekening gebracht voor deze terugbetaling. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen weer terug hebben gekregen of u bewijs heeft geleverd dat u de goederen terug heeft gezonden, indien dit op een eerder tijdstip gebeurt. 
 
U dient de goederen onmiddelijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de datum waarop u ons heeft geïnformeerd over de herroeping, naar ons terug te zenden of aan ons te overhandigen. Wanneer u de goederen binnen veertien dagen terugstuurt voldoet u aan de herroepingstermijn. U draagt zelf de kosten voor het retourneren van de goederen.