Disclaimer

Uitsluiting & Aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en Het JuwelenHuys deze informatie zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Bedragen en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Dealmstr aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Het JuwelenHuys of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Informatie van derden

Het JuwelenHuys is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website of door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.